Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

sowiazupa
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viamotyla-noga motyla-noga
4015 8e65

preciouspuregarnet:

This is a powerful comic. It’s the opposite of owlturd’s comics.

Reposted fromtevruden tevruden viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakasiarzyna kasiarzyna
sowiazupa
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viakasiarzyna kasiarzyna

April 23 2017

sowiazupa
4663 0c83 500
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
sowiazupa
0622 5563
Reposted fromeryawen eryawen viamotyla-noga motyla-noga

April 06 2017

8503 1d7e 500

corinadraws:

and they understood each other’s pain

sowiazupa
7441 eafb 500
Reposted fromtwice twice viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
0433 0364 500

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viamotyla-noga motyla-noga

March 10 2017

4193 b48b 500

stevint x Canmore, Alberta

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaKret Kret
sowiazupa
5932 4265 500
Reposted fromtron tron viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
sowiazupa
7045 ce4b 500
Snowman
Reposted fromvolldost volldost
sowiazupa
1501 edd5
Reposted fromrol rol viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl