Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

sowiazupa
Reposted fromusagi usagi vianeti neti
sowiazupa
7394 2d0e 500
Reposted fromczinok czinok viaDarkDream DarkDream
sowiazupa
sowiazupa
2263 4124
Reposted frompolytox polytox viaVinroli Vinroli
sowiazupa
Pictures with dad
Reposted fromstarwars starwars viaLillith Lillith
sowiazupa
3210 83ac
Reposted fromkonwalia konwalia viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
sowiazupa
1564 e5dd
Reposted fromminna minna viamotyla-noga motyla-noga
sowiazupa
sowiazupa
0720 c196
Trzeba mieć zasady.
sowiazupa
9115 3a6e 500
Reposted fromnazarena nazarena viamotyla-noga motyla-noga

July 10 2015

sowiazupa
1648 ae0b 500
Reposted fromviperssj3 viperssj3 viaVinroli Vinroli
3580 e3fd 500
Reposted fromotepienie otepienie viakasias3112 kasias3112
sowiazupa
# 1 Jak kobieta nam się podoba, to wie że się nam podoba

Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: „Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”.
I uwierz mi koteczku doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie. Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone. Cycki bardziej ci sterczą. Czujesz władzę.
On patrzy jak Bambi w smartfona, czekając jak odpiszesz. Leci do Sephory po perfumy, bo powiedziała, ze lubi.
Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi.
I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.
— Pokolenie ikea.
Reposted fromkatkad katkad viakasias3112 kasias3112
sowiazupa
9323 1ded
Reposted fromkjuik kjuik viaDarkDream DarkDream
sowiazupa
3229 e965
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viaDarkDream DarkDream
sowiazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl